digitale connectiviteit
19 december 2016 door in Algemeen en Uitgelicht.

Vorige week heeft minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de bevindingen en conclusies van de Verkenning digitale connectiviteit.

In toenemende mate stelt digitalisering hogere eisen aan de Nederlandse digitale infrastructuur. Het kabinet meent dat draadloze communicatie getransformeerd is naar een volledige basis behoefte. Een trend die zowel kansen als uitdagingen biedt. Kamp heeft in de Nota Frequentiebeleid 2016 reeds een groeiende maatschappelijke afhankelijkheid gesignaleerd van de draadloze communicatie technologie. De minister heeft TNO en Dialogic gevraagd om de ontwikkeling van ´het aanbod van´ en ´de vraag naar´ digitale connectiviteit te onderzoeken. Vrijdag 16 december presenteerde hij de resultaten.

Vraag en aanbod digitale connectiviteit

De Nederlandse mobiele netwerken en vaste netwerken scoren internationaal zeer goed in vergelijking met andere netwerken. Het kwalitatief hoogstaande mobiele en vaste netwerk zijn een positieve invloed op de concurrentie kracht van de Nederlandse ondernemingen en draagt bij aan het vestigingsklimaat in Nederland. Kamp meent dat: “voldoende beschikbare, betrouwbare en snelle netwerken zijn namelijk een randvoorwaarde voor de concurrentiepositie van Nederland. Daarnaast zorgen moderne telecommunicatienetwerken ervoor dat burgers en bedrijven diensten kunnen
afnemen die bij hun behoeften aansluiten.

Verwachte toename in digitale connectiviteit

Dialogic en TNO (D&T) zien dat de hedendaagse toepassingen steeds intensiever en meer worden gebruikt. Het legt een behoorlijke druk op de huidige infrastructuur en resulteert in hogere eisen voor digitale infrastructuren in Nederland.

Beide onderzoeksinstellingen zien steeds meer gebruik van digitale infrastructuren. Enerzijds stijgt het gebruik van bestaande toepassingen zoals telewerken, cloud computing en kijken van video’s on demand in hogere beeldkwaliteit. Daarnaast wordt er meer en meer data verwerkt en verhogen bepaalde sectoren hun connectiviteit eisen. Ook sectoren die voorheen helemaal of bijna geen gebruik maakte van de huidige infrastructuur worden ook actiever. Denk hier bijvoorbeeld aan zelf rijdende auto’s en e-health toepassingen. Twee andere trends die een tol eisen van de infrastructuur zijn: de opkomst van het Internet of Things en nieuwe toepassingen zoals augmented reality (AR) en virtual reality (VR). Ontwikkelingen die tot grootschalige behoefte aan connectiviteit leiden. Het aanbod en aantal digitale verbindingen zal mee moeten groeien menen.

Terwijl enerzijds de vraag naar connectiviteit toeneemt, neemt natuurlijk ook de infrastructuur toe in capaciteit en bereik. De infrastructuren worden steeds flexibeler en hebben de capaciteit om in te spelen op variabele behoeften. De huidige infrastructuur beidt ook een hogere bandbreedte. Moderne kabeltechnologie kan bijvoorbeeld al snelheden leveren aan bedrijven en burgers boven de één Gigabit per seconde. Het grootste deel van onze Nederlandse huishoudens beschikt in 2016 al over download snelheden die 100 Mbps overstijgen. D&T verwacht daarnaast een aanzienlijke invloed van de ontwikkeling en uitrol van 5G vanaf 2020. De infrastructuur voor 5G geeft nog meer connectie mogelijkheden. De techniek maakt nog hogere doorvoersnelheden van data mogelijk en lage latency (een korte reactietijd) waardoor nieuwe toepassingen en innovaties zoals het Internet der Dingen zich razendsnel kunnen ontwikkelen.

Nederlandse digitale connectiviteit in orde

Uit het onderzoek van D&S blijkt dat onze digitale connectiviteit dik in orde is. Het digitale aanbod in Nederland sluit over het algemeen naadloos aan op de vraag. De onderzoekers menen dat de providers, Tele2, KPN, Vodafone en T-Mobile, goed voor ogen hebben waar de behoeftes liggen van burgers en bedrijven. Hun dienstverlening speelt in op de vraag. Het onderzoek toont aan dat er geen nieuwe knelpunten te verwachten zijn. Het onderzoek van D&S maakt daarnaast melding van een aantal bekende uitdagingen. Uitdagingen die niet zijn gebonden aan bepaalde sectors en zowel bedrijven als burgers treffen.

De grootste uitdaging blijft connectiviteit in de buitengebieden. In bepaalde gebieden ontbreekt namelijk de mogelijkheid voor bedrijven en burgers om gebruik te maken van een snelle breedband verbinding . Aan de andere kant zien de onderzoekers dat het mobiele netwerk ook onvoldoende dekking heeft op sommige plekken. Naast de buitengebieden zijn er nog twee uitdagingen. Een uitdaging op het gebied van privacy en cybersecurity. De andere uitdaging heeft te maken met standaardisatie en samenwerking tussen verschillende ketenpartijen.

Aspecten met een remmende werking op digitalisering. Het onderzoek van D&S laat ook zien dat er nog remmende aspecten zijn. Zo heerst er bij sommige bedrijven nog terughoudendheid omtrent digitalisering. Verschillende organisaties hebben te maken met gebrek aan ICT-kennis of visie of te weinig gekwalificeerd personeel. Sommigen partijen zien niet dat de baten van digitalisering opwegen tegen de kosten. Minister Kamp verwacht dat deze aspecten vanzelf verminderen wanneer de baten uit verschillende sectoren duidelijk worden.

Wil je meer lezen over het rapport en de actielijnen weten die Minister Kamp heeft benoemd. Hier vind je het rapport en de kamerbrief.

Geef een reactie