CO2 doelstellingen KPN
8 april 2017 door in KPN.

KPN heeft zich aangesloten bij het Science Based Targets initiative (SBTi). Een milieu bewust initiatief dat internationale bedrijven helpt. SBTi helpt de bedrijven bij hun bijdrage aan CO2-reductie, door wetenschappelijk onderbouwde CO2 doelen.

KPN is al sinds 2015 klimaat neutraal. Het bedrijf koopt elektriciteit uit duurzame productie en daarnaast compenseert de provider het verbruik van fossiele brandstoffen. Een beleid met doelstellingen tot minstens 2050. Doelstellingen die door het SBTi worden goedgekeurd.

KPN reduceert CO2

KPN heeft in de afgelopen jaren veel gedaan voor CO2 reductie. Hiervoor nam de onderneming verschillende maatregelen. Medewerkers worden zo veel mogelijke gestimuleerd om met de bus of trein naar het werk te reizen. Verouderde netwerkdiensten en -apparatuur zijn ontmanteld en de provider heeft zelfs gebouwen verkocht.

De Nederlandse provider maakt zich hard voor significante vermindering van uitstoot van broeikasgassen. KPN wil namelijk de CO2 uitstoot reduceren. Uitstoot die voortkomen uit gebruik van eigen producten door klanten. In 2025 wil KPN de uitstoot door de diensten en producten van de provider met 20 procent reduceren en in 2040 hebben gehalveerd. We spreken dan over de uitstoot in vergelijking tot 2014.

Science Based Targets initiative

Bij het Science Based Targets initiative (SBTi) zijn inmiddels 40 bedrijven aangesloten. KPN formuleert de SBTi doelstellingen samen met grote bedrijven als Walmart, Eneco, Sony en Nestl├ę toegezegd. Er zijn reeds 180 bedrijven die hebben toegezegd om de SBTi doelstellingen in hun bedrijfsvoering mee te nemen.

Op wetenschap gebaseerde doelen geven ondernemingen een duidelijk omschreven weg naar toekomst bestendige groei. De doelen specificeren wat bedrijven nodig hebben en hoe snel ze hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen.

Duurzaam en eenvoudig KPN

Naast het verminderen van CO2 uitstoot verminderd KPN ook de kosten. Het vereenvoudiging programma dat afgelopen jaar werd geïntroduceerd moet leiden tot een besparing van 750 miljoen EUR in de periode van tot 2019. De onderneming bespaart door vereenvoudiging en rationalisatie van IT en netwerken. De strikte kostenbeheersing zal moeten leiden meer winstgevendheid van de provider.

 

Geef een reactie