Mobiele Connectiveit
15 maart 2017 door in KPN.

Volgens KPN is de Nederlandse mobiele connectiviteit koppositie in gevaar met de nieuwe Mobiele Communicatie nota van Minister Kamp. De provider hoopt dat de minister de nota op enkele cruciale onderdelen nog wil aanpassen. Met name het beschikbaar stellen van de 3.5 GHz band.

KPN waarschuwt dat het Nederlandse frequentiebeleid, volgens de nota Mobiele Communicatie, niet aansluit bij de huidige ontwikkelingen in Europa. Volgens de provider dreigt er onvoldoende beschikbaarheid voor het mobiel spectrum. Het tekort aan mobiel spectrum kan voor Nederland een valse start betekenen in de uitrol van 5G. Dat zegt de provider in een persbericht.

Gevaar voor de Nederlandse digitale koppositie

Onze Nederlandse mobiele netwerken zijn de beste netwerken in de wereld en in Europa heeft Nederland een koppositie in de voortgang naar een digitale samenleving en digitale economie. In de Digital Economy and Society Index (DESI) van 2017 staat ons land op plek nummer één. Nederland heeft binnen de EU ook een prominente plek als het gaat om connectiviteit (vast en mobiel breedband).

De koppositie dreigt Nederland te verliezen waarschuwt KPN. Want het Nederlandse beleid blijft sterk achter in het beschikbaar stellen van spectrum voor de mobiele communicatie. Juist nu er op Europees niveau, maar ook in Azië en de VS, vaart wordt gemaakt met extra spectrum beschikbaar stellen voor mobiele communicatie. KPN waarschuwt dat Nederland met de nieuwe nota en uitstellen van keuzes achter kan raken.

Bezwaren tegen de nota Mobiele Communicatie

KPN heeft enkele bezwaren tegen de nota Mobiele Communicatie van minister Kamp. Vooral tegen de onduidelijkheid die heerst over de inzet(baarheid) van de 3.5 GHz band (3.4 – 3.8 GHz). De provider is namelijk bang dat Nederlandse providers te weinig bandbreedte krijgen op de 3.5 GHz bandbreedte. Op dit moment wordt de band namelijk door het satellietstation in Burum gebruikt en de nota is niet duidelijk over aanpassingen in het gebruik van de 3.5 GHz band. Deze frequentie band is met name belangrijk voor de ontwikkeling van 5G. De band is aangewezen als DE frequentieband voor 5G in Europa. Het zal lange tijd de enige band zijn voor 5G in Europa. Een cruciale band dus voor missie-kritische diensten en ultra hoge datasnelheden aldus de provider.

De provider heeft ook bezwaar tegen het voornemen om 2 x 10 MHz van het huidige spectrum te onttrekken. Volgens KPN druist het verlagen van de capaciteit volledig in tegen het huidige beleid en volledig tegen het Europese beleid en de internationale frequentieharmonisatie. Op basis van het huidige beleid hebben operators hun netwerken uitgerold.

Waarschuwing KPN

KPN meent dat het Nederlandse spectrumbeleid alleen succesvol kan zijn, indien het in overeenstemming is met het Europese spectrumbeleid en aansluit bij de internationale spectrumharmonisatie. De provider meent daarnaast dat regelgeving in Nederland zich moet richten op zoveel mogelijk schaalvoordeel te halen uit spectrum harmonisatie en de standaardisatie van de mobiele technologie in de wereld. Een cruciaal onderdeel hierin is volgens de provider het beschikbaar maken van de 3.5 GHz band voor mobiele communicatie.

Zonder deze aanpassing in het frequentiebeleid kan Nederland nog wel eens sterk achter blijven in de ontwikkeling van 5G ten opzichte van andere EU landen. Digitale innovaties in de Nederlandse industrie, autonoom autorijden en de bouw van Smart Cities zullen grote vertraging oplopen en misschien wel veel duurder worden dan elders in Europa waarschuwt KPN.

Geef een reactie