ETNO en GSMA waarschuwen voor 5G
4 mei 2017 door in Algemeen.

ETNO en GSMA zijn bang dat de EU te weinig ambities heeft voor de hervorming van het spectrum beleid binnen de EU. Beide instanties geven aan dat een duidelijk spectrum beleid cruciaal is voor de ontwikkeling van 5G.

In een gezamenlijke verklaring van ETNO en de GSMA waarschuwen beide instanties voor mogelijke vertraging in de ontwikkeling van 5G. Ze zijn bezorgd over het huidige wetgevende debat. Het debat vindt plaats in verband met de toekomst van de mobiele connectiviteit en het spectrumbeheer in Europa. De spectrum hervorming is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van 5G. Bedrijven kunnen pas echt investeren wanneer hierover duidelijkheid heerst.

Achtergrond: 5G plannen

5G beeldmerk Logo5G heeft tot doel om burgers en bedrijven te verbinden met een wijdverspreid mega snel netwerk van innovatieve nieuwe diensten. De Europese Commissie en Europese industrie hebben in het kader van een wereldwijde race om het meeste uit 5G te halen een ambitieuze plan geformuleerd. Zij willen namelijk in 2020 starten met het netwerk. De technologische en regelgevende vereisten voor 5G zijn door de partijen vastgesteld in twee manifesten. De Europese commissie formuleerde het ´5G Action Plan’ en vanuit de industrie kwam het ‘Manifest’. Beide documenten zijn het er mee eens dat spectrum hervorming een belangrijke conditie is voor een tijdige uitrol 5G netwerk.

Waar waarschuwen ETNO en GSMA voor?

Het Europees Parlement en de lidstaten bespreken de voorwaarden voor het ontwerpen van een Europese elektronische communicatie Code. ETNO en GSMA vrezen, dat de Europese wetgevers hun ambities voor de uitrol van 5G in Europa hebben verlaten. Het nieuwe 5G netwerk en de gigabit samenleving hebben een ambitieuze spectrum hervorming nodig om echt succesvol te kunnen worden.

Daarnaast zijn spectrum maatregelen geïdentificeerd als een van de belangrijkste aspecten voor lopende pro-investeringen en de hervorming van de telecommarkt. De maatregelen zijn dan ook zeer relevant voor de verwezenlijking van 5G van Europa en van een Europese Gigabit Society

ETNO en GSMA waarschuwen EU

Volgens ETNO en GSMA zijn hun leden toegewijd in het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen voor 5G en gigabit. Het tweetal verlangt van Europa dat het haar ambitie ook gaat weerspiegelen in de alle komende wetgevende keuzes. De wetgever moet zich het belang realiseren van grotere voorspelbaarheid en duidelijkheid over de licenties. Beide aspecten zijn namelijk belangrijke instrumenten waarmee de investeren in de mobiele netwerken en levendige innovatie gestimuleerd worden. Die investeringen zijn van cruciaal belang als Europa een koploper in mobiel breedband en 5G wil zijn.

ETNO en GSMA zijn van mening er een aantal onderdelen van het voorstel van de Commissie moet worden versterkt of gehandhaafd. Het tweetal verzoekt de Commissie om de volgende essentiële voorwaarde te creëren voor de verwezenlijking van het 5G actieplan:

  • Meer zekerheid en voorspelbaarheid over toekomst van gebruiksrechten;
  • Voorspelbare vergunningsvoorwaarden;
  • Ondersteuning eenvoudigere spectrumhandel en leasing voorstellen;
  • Zorgen voor een neutrale benadering in termen van algemene machtigingen en het delen van het spectrum, en zorgen voor afstemming van de internationale regels op het gebied van prijzen;
  • Stimuleer meer samenhang tussen de lidstaten in de aanpak van het spectrum toewijzing;
  • Vrijheid geven om te concurreren en te differentiëren door middel van vrijwillige uitwisseling en volgens het mededingingsrecht, in tegenstelling tot de invoering van beperkende regulerende maatregelen.

De Nederlandse Vice-President Europa van GSMA, Afke Schaart, zegt hierover het volgende in de oproep van ETNO en GSMA:

De Europese regelgevers zijn nu op een keerpunt. Het ambitieniveau voor de uitrol van 5G in Europa dat werd geuit in de European Electronic Communications Code, moet nu worden gehandhaafd om ervoor te zorgen dat de Europese burgers profiteren van de voordelen van innovatie die tot stand gebracht worden door de ‘Gigabit Society’.

Geef een reactie